De Vier Azen

De Aas Van Staven

De hand van een engel schenkt het element vuur aan de wereld. De hand van de engel verschijnt uit een wolk. De wolk is een afscheiding tussen de natuurlijke en goddelijke wereld. Via de hand manifesteert het element vuur zich in de wereld. De handpalm is naar voor gericht, wat een openheid suggereert. Aan de robuuste tak hangen drie twijgjes. Links en rechts hebben de twijgjes drie blaadjes en in het midden vier. Een verwijzing naar de tien sephiroth van de kabbalistische levensboom. Kleine blaadjes, in vorm van de Hebreeuwse letter yod, dwarrelen naar beneden. 

De yod stelt de essentie van het leven voor, in de meest compacte vorm. De artistieke inbreng van Pamela Colman is herkenbaar doordat ze de hand in een landschap plaatst met bomen, bergen en een rivier. In de verte merken we een kasteel. Of zou dit de Mont St.-Michel zijn die we ook in zwaarden acht tegenkomen?


Duiding : kracht, voortstuwing, energie, creatie, uitvinding, oorsprong en bron, startpunt voor verder ontwikkeling

De Aas van Bekers

Waite baseert zijn afbeelding bijna volledig op de beschrijving in Book T. De hand van de engel verschijnt uit een wolk. De wolk is een afscheiding tussen de natuurlijke en goddelijke wereld. 

Via de hand manifesteert het element water zich in de wereld. Op de hand van een engel rust een kelk. Ze doet dienst als fontein, want uit de kelk spuiten vijf heldere waterstralen.  

(Af en toe merk je dat het boek Pictorial Key to the Tarot redelijk haastig werd neergepend, want Waite schrijft zelf over een kelk met vier waterstralen.) 

De waterstralen komen terecht in rustig water, waarin waterlelies bloeien.
We zien dus 2 verschillende vormen van water, het hemelse water in de kelk en het water beneden. Via de vijf stralen stroomt het geneeskrachtig water, naar het modderige water beneden.
Het getal vijf is voor Waite een verwijzing naar de vijf wonden van Christus en de vijf wonden die Koning Arthur opliep in de Slag bij Camlann. Koning Arthur werd daarna naar Avalon gebracht waar hij genas van zijn wonden.
Enkele opvallende details wijken af van de beschrijving van Mathers. De Heilige Geest brengt in de vorm van een duif een geconsacreerde hostie, het lichaam van Christus, naar de kelk. Het staat voor indaling van de geest via het water in de materie, waardoor het leven wordt vernieuwd en het mogelijk is in tongen te spreken (glossolalia).
Het spreken in tongen is een directe conversatie met god. Het maakt het mogelijk om zijn directe leiding en bescherming te ervaren.
Op de kelk zien we een omgekeerde M. Hieraan worden verschillende betekenissen toegekend. Omdat Mathers in zijn beschrijving (Book T) verwijst naar de Hemelse Moeder, zou de M een verwijzing kunnen zijn naar Maria. Naast de vijf stralen zien we waterdruppels in de vorm van yods neerdalen. Arthur Waite benadrukt het mystieke aspect van deze kaart. Zij is de sleutel tot de kleine arcana, omdat ze de indaling van de hemelse energie in de aardse energie voorstelt.
De kleine arcana vertellen het verhaal van de werking van de elementen in dit aardse leven.


Duiding : het huis, vreugde, vruchtbaarheid, emotionele of spirituele voeding, spirituele verbinding, genezing, genade, bescherming


De Aas van Zwaarden 

Via de hand manifesteert het element lucht zich in de wereld. Een hand houdt een tweesnijdend zwaard vast met de punt recht naar boven. We zien de rug van de hand, wat een krachtige en eerder gesloten houding suggereert. De punt van het zwaard wordt omringd door een kroon. De kroon is in de tarot van Waite een verwijzing naar de sephiroth Kether. De combinatie van een kroon en één van de vier elementen is niet zo ongewoon. In de azen van de Minichiate tarot zien we ook telkens een kroon. En niet alleen in de tarot komt dit symbool voor, ook op wapenschilden zoals die van Jeanne d’ Arc. In de Waite tarot is de kroon versierd met een palmtak aan de ene kant en een tak met olijven aan de andere kant. De palmtak verwijst naar een actieve mannelijke energie, creatie door actie en lijden. De olijftak is een verwijzing naar een ontvankelijke, vrouwelijke energie, creatie door ontvankelijkelijkheid en genade. Naast het dubbelzijdig zwaard zien we aan beide zijden driemaal de Hebreeuwse letter yod. 


Duiding : redeneringsvermogen, scherp inzicht, overwinnende kracht, confrontatie met uitdagingen, veroverend, extreme gevoelens of gedachten

De Aas van munten 

Een pentakel rust op de hand van de engel. Op basis van de ideeën van Eliphas Levi en het Book T besluit Waite deze reeks kleine arcana Pentakels te noemen. Een pentakel is een perfect rond of vierkant voorwerp met een spiritueel symbool erop. Het is een gewijd voorwerp dat gebruikt wordt als talisman. Waite is de eerste om op de munt een pentagram te tekenen. Het symbool staat volgens hem voor de vier elementen in de mens. De mens is het vijfde element die de vier andere moet leren beheersen. Pamela Colman plaats de hand boven een omringde tuin waarin lelies groeien. Een pad leidt naar een rozenboog , waardoor we naar een bergachtig landschap kijken. 

Zou dit dezelfde tuin zijn waarin de Magiër vertoeft? 


Duiding : materialiteit, zowel goed als slecht; hierdoor is materialiteit deels een illusie; materiele winst, werk, macht, weelde

Kopie%252520van%252520_edited_edited_edi

Artikels over tarot