De Leeuw in de Tarot

De bewaker van grenzen

De invloed van mythologische verhalen uit de bijbel is duidelijk aanwezig in de voorstelling van de leeuw in Het Rad van Fortuin en De Wereld. In de Christelijke literatuur wordt de leeuw geassocieerd met koninklijke moed en opstanding, twee thema’s die sterk vertegenwoordigd zijn in het evangelie van Marcus. Hij is ook de evangelist die spreekt over ‘een stem roepende uit de woestijn’. Aangezien de leeuw symbolisch de grenzen van de Egyptische woestijn bewaakt, wordt de evangelist Marcus daarom vereenzelvigt met de voorstelling van een leeuw.

Een teken van moed en opstanding

De leeuw wordt in Het Rad van Fortuin en in de tarotkaart De Wereld afgebeeld in één van de vier hoeken. In de andere hoeken zien we een engel/mens, een arend en een stier. Dit is een tetramorf, een symbolische afbeelding van vier verschillende elementen in een geheel. In oude culturen was dit een gebruikelijke voorstelling om verschillende eigenschappen te laten samensmelten in één figuur, denk maar aan de sfinx als bewaker van de piramiden in Gizeh. In de christelijke traditie herkennen we deze versmelting van figuren in het visioen van Ezekiel. Hij beschrijft daarin o.a. de vier wezens rond de troon van god.
In het Rad van Fortuin en de Wereld staat de leeuw symbool voor moed, verrijzenis en het vurig deel van het geheel.

De ongetemde natuurkracht krijgt vleugels

In Kracht zien we een alchemistische voorstelling van de leeuw. De rode leeuw staat symbool voor het controle hebben over ongetemde ruwe natuurkrachten. In een volgende stap binnen het alchemistisch proces, zal de energie van de rode leeuw worden vergeestelijkt.

In de kleine arcana wordt het spirituele aspect van deze natuurkracht gesymboliseerd door een gevleugelde leeuw. Pamela Colman Smith gebruikt dit symbool in de tarotkaart Bekers 2.
Waite noemt dit een variatie op de symboliek van oudere tarotkaarten. Hij verwijst hierbij waarschijnlijk naar de vurige beker uit de Marseille-tarot en de tarotkaarten van Etteilla. 

Koninklijke leeuwen

De hofkaarten zijn de vaandeldragers van de elementen. Op het doek achter de troon van de Koningin van Staven staan twee leeuwen. Hun houding is salient, de achterste poten op de grond, de voorste samen in de lucht. Het is een eerder ongewone houding voor een heraldische leeuw, omdat het lijkt alsof hij is getemd. De leeuw is ook afgebeeld op de poten van de troon en de sluiting van haar mantel. Aan haar voeten zit een gedomesticeerde kat. Sommigen zien hierin een afbeelding van Snuffles (de kat van Edy Craig, een vriendin van Pamela Colman Smith).
Op de troon van de Koning van Staven staan twee leeuwen afgebeeld. De bovenste leeuw heeft een schrijdende houding, dit benadrukt de nobele kenmerken van de koning. De onderste lijkt op een steigerende leeuw en benadrukt zijn vurige eigenschappen.

Kopie%252520van%252520_edited_edited_edi

Artikels over tarot