Heeft tarot een positieve invloed op je levenskwaliteit?

Een tijdje geleden las ik een studie over pragmatische spiritualiteit. Hierin las ik dat als je spiritualiteit ervaart als een belangrijk deel van je leven, de kans groot is dat je een positieve levensvisie hebt en je kwaliteit van leven als goed ervaart.


Verschillende studies hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen een goede levenskwaliteit en emoties, waarden en ervaringen die een nauw verband hebben met spiritualiteit.

Hierbij viel op dat vooral doelgerichte en praktische toepassingen van spiritualiteit een opmerkelijk invloed hebben op het welzijn.


Door spiritualiteit toe te passen in het (dagelijkse) leven ben je beter in staat betekenis aan je leven te geven, is je levensdoel duidelijker, is je bereidheid je in dienst te stellen van het leven/anderen groter en ervaar je meer hoop en dankbaarheid.

Stuk voor stuk emoties, waarden en ervaringen die goede voorspellers zijn van levenskwaliteit.


Het lijkt me daarom logisch aan te nemen dat wie tarot actief gebruikt in zijn leven, hier ook het positief effect van ervaart op zijn levenskwaliteit.

Vertrekkend vanuit deze aanname stelde ik een kleine vragenlijst op en peilde ik bij tarotisten in welke mate ze het eens waren met de stellingen. Vier stellingen haalden een hoge score :

  • Door het werken met tarot heb ik het gevoel dat ik deel ben van een groter geheel.

  • Door te werken met tarot kom ik dichter bij mijn ware gedachten en gevoelens.

  • Door te werken met tarot kan ik beter contact maken met mijn innerlijke zelf.

  • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in mezelf.

Tarot kan je sturing geven.

Op één vraag waren er opvallend veel antwoorden in het midden tussen eens en oneens.

  • Door het werken met tarot is het gemakkelijker om problemen op te lossen.

Voor de meesten lijkt tarot geen hulpmiddel om problemen op te lossen. Enkele gaven aan juist wel in zeer moeilijke tijden de tarot te gebruiken om beter te kunnen omgaan met problemen. Deelnemers hadden het over ernstige ziekte, faillissement en stalking; telkens bood de tarot een houvast in deze moeilijke tijden. <strong>Tarot kan op moeilijke momenten je helpen greep te krijgen op het leven en zelfs je leven terug helemaal op het (juiste) spoor te zetten.

Werken met de tarot heeft mijn leven een andere wending gegeven. Er is een dimensie bij gekomen lijkt het wel.

Het viel op dat op enkele vragen een grote spreiding was tussen de antwoorden.


  • Werken met tarot geeft mij een gevoel van veiligheid.

  • Door te werken met tarot ervaar ik goddelijke nabijheid.

  • Ik gebruik de tarotkaarten als kompas in mijn leven.


Zich (on)veilig voelen of wel/geen goddelijke nabijheid ervaren zijn allebei ervaringen die diepgeworteld zijn. Tarotkaarten beïnvloeden de inzichten en verruimen je denkwereld, maar als jij je onveilig voelt, dan zal je door het werken met tarotkaarten niet opeens wel veilig voelen. Hetzelfde voor goddelijke nabijheid. Ben je iemand die gelooft in het goddelijke, dan kunnen de tarotkaarten die band nog versterken. Als je niet gelooft in een goddelijke aanwezigheid, dan wijzigt dit niet door te werken met tarotkaarten. Een beetje verrassend vond ik de grote spreiding van de antwoorden bij de vraag over de tarot als kompas in het leven. Ik denk dat mijn leven andere wendingen zou genomen hebben, als ik de tarot niet als gids of kompas had gebruikt. Mijn persoonlijke ervaring is dat het werken met tarotkaarten je op lange termijn helpt om steviger in je schoenen te staan en je verbondenheid met je eigen leven op een positieve manier versterkt. Het hielp me ook een persoonlijke visie te ontwikkelen op de relatie tussen het goddelijke, de mens (mezelf) en de wereld. Wie kaarten legt, richt zich voornamelijk op zichzelf en het hier en nu. In moeilijke periodes en voornamelijk in moeilijke relaties kan de tarot een steun zijn; maar dit is zeker niet de voornaamste reden waarom men met tarotkaarten werkt. Dit bleek de persoonlijke ervaringen (zie qoutes). Bovendien waren vele tarotisten het eens met volegende stellingen:

  • Werken met tarot creëert een positieve kijk op de toekomst.

  • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in anderen.

Mijn ontmoeting met de tarot heeft ook mijn leven veranderd: ik maak contact met mijn intuïtie op een tastbare manier. Werken met tarot is een mooie manier om over zaken te reflecteren.

Wie zich verdiept in het tarotspel en haar symboliek en dit via kaartleggingen of creatieve werkvormen kan verbinden met het persoonlijk leven, ervaart de tarot als een steun voor zichzelf in het hier en nu. Wie met tarotkaarten werkt, merkt dat dit het denken verruimt. Daarvoor moet je zelfs de kaarten niet in de handen nemen. Het helpt natuurlijk wel. Werken met tarot is jezelf ontmoeten op een diep en fundamenteel niveau. Je eigen wijsheid wordt ontsluierd in dialoog met de symboliek die in jezelf verankerd is. Zo is het mogelijk een betekenisvol antwoord te vinden op je levensvragen.


Kaarten geven het beeld wat je voelt en wat je eigenlijk al vanbinnen weet. De wijsheid zit niet in de kaarten het zit in jezelf.

46 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven