Ikigai

FullColor_TransparentBg_1280x1024_72dpi.

Ikigai is een Japanse concept dat mensen aanmoedigt om hun eigen reden van bestaan te vinden en zo langer en gelukkiger te leven. Het woord is samengesteld uit het woord iki 生き dat leven betekent en kai 甲斐 dat je kan vertalen als vrucht, effect, resultaat, waarde,…Vier reflecterende vragen om je reden van bestaan te vinden

Dit legpatroon is ideaal om je (professionele) activiteiten te evalueren. Combineer je hartsverlangen met je rationeel denken.

legpatroon%20het%20geheim%20van%20de%20p
Stappen

Kenmerken van ikigai

Dit concept bevat spirituele elementen, met aandacht voor waarnemingen en ervaringen in het hier en nu.
Ikigai is het samenvloeien van passie, missie, roeping en beroep in één of meerdere activiteiten.
De nadruk ligt op zelf-identificatie en zelf-actualisatie , maar steeds binnen een sociale structuur. De persoon in relatie tot de ander staat centraal. Verbondenheid met anderen is een bron van welbevinden. De ander hoeft echter niet fysiek aanwezig te zijn om deze verbondenheid te ervaren.
Je kan ikigai ervaren in individuele of sociale activiteiten


Vier vragen

Om je eigen Ikigai te vinden vertrek je van het beantwoorden van vier vragen. Bij het beantwoorden van deze vragen doe je een beroep je eigen intuïtie, inzicht en creativiteit.


Trek vier tarotkaarten uit de grote arcana. Stel je hierbij volgende vragen
1. Waar houd ik van?

2. Wat heeft de wereld nodig?
3. Waar kan ik voor worden betaald?
4. Waar ben ik goed in?


 Trek daarna vier kaarten uit de kleine arcana. Stel je hierbij volgende vragen


a. Hoe kan ik waar ik van hou combineren met de behoeften van de wereld?

b. Welke activiteiten kan ik in de wereld uitvoeren, waarvoor ik betaald kan worden?

c. Welke talenten/vaardigheden heb ik die ik kan inzetten om geld te verdienen?

d. Welke vaardigheden kan ik inzetten die mij gelukkig maken?


tarot legpatronen.png
Interpretatie

Daar waar de antwoorden van alle vier deze vragen in elkaar overvloeien, bevindt je Ikigai zich. Het is niet eenvoudig om een activiteit of groep activiteiten te vinden waarin je passie, missie, beroep en roeping in elkaar overvloeien. Bijvoorbeeld een activiteit doen waar je goed in bent en van houdt, levert niet noodzakelijk voldoende geld op om je een comfortabel leven te laten leiden. Dan ervaar je wel passie in je beroep, maar wordt dit overschaduwd door een gebrek aan comfort en bevestiging. Je zal dan moeten nadenken over wat anderen nodig hebben en hoeveel ze willen betalen voor wat jij te bieden hebt.


Elk antwoord op een vraag nodigt uit tot reflectie en maakt een energie in je wakker dat langzaam ontwaakt. Nodig nieuwe inzichten uit. Laat de energie van de kaarten met elkaar versmelten. Welke gevoel krijg je? Welke elementen zijn aanwezig? Op welk gebied moet je actie ondernemen?