Het Keltisch Kruis

FullColor_TransparentBg_1280x1024_72dpi.

Legpatroon 'Het Keltisch Kruis' geeft je een beeld van de situatie zoals ze nu is en een finaal antwoord op je vraag.In zijn boek Pictorial Key to the Tarot (1910) beschreef Arthur Waite deze bekende tarotlegging. Deze legging, die helemaal niets te maken heeft met de Kelten noch met een kruis, werd eerder beschreven in een (onuitgegeven) manuscript van F.L. Gardner met als titel” A Gipsy Method of Divination by Cards”.

Dit is een ideaal legpatroon als je een duidelijk antwoord op een vraag wil en inzicht wil op alle beïnvloedende factoren.

legpatroon%20het%20geheim%20van%20de%20p
Stappen

Tijdens het ritueel van de kaartlegging gebruik je woorden, die heb ik telkens onderstreept.

Na het kiezen van de significator, schud je de kaarten driemaal. Na elke schudbeurt verdeel je het pak kaarten in twee en leg je de onderste helft op de bovenste helft.


De significator heb je vooraf gekozen en ligt in het midden. Bepaal vooraf de kijkrichting van de hofkaart. Kaart 5, het verleden, ligt achter de hofkaart en kaart 6, de onmiddellijke toekomst, ligt achter de hofkaart. De hofkaart kijkt richting de toekomst en richting de zuil van kaarten 7, 8, 9 en 10. Afhankelijk van de kijkrichting is je zuil dus links of rechts.


  • kaart 1 : thema van de legging

Dit bedekt hem. (of haar)   De kaart geeft aan welke kracht de persoon of de situatie beïnvloedt. Het duidt op de sfeer die momenteel heerst en op de onmiddellijke ervaring van de vraagsteller.


  • kaart 2 : de obstakels, belemmering. 

Dit kruist hem. (of haar)   De kaart wijst op wat de vraagsteller hindert. Welk obstakel moet overwonnen worden. Indien het een gunstige kaart is, dan is de tegenstand beperkt. 


  • kaart 3 : idealen, wat kan bereikt worden. 

Dit kroont hem. (of haar)  De kaart stel het ideaalbeeld op het doel van de vraagsteller voor. Wat kan bereikt worden in de huidige omstandigheden, maar nog niet is gerealiseerd.


  • kaart 4 : de basis. 

Dit is onder hem (of haar) Het toont de basis van het probleem/onderwerp. Dit is reeds gebeurd en heeft een directe invloed gehad op de vraagsteller. Het stelt de wortel van de situatie voor en heeft een sterke invloed op het geheel van de kaartlegging.


  • kaart 5 : invloed uit het verleden.  

Dit ligt achter hem (of haar)  . Het wijst op de invloed van het nabije verleden op de huidige toestand. Deze invloed is voorbij of sterk aan het minderen. Kijkt de significator naar links, leg de kaart dan rechts van de significator. Kijkt hij naar rechts, dan leg je de kaart links van de significator. Indien de significator geen hofkaart is, dan moet je voor je aan de kaartlegging begint, de kant kiezen die je zal gebruiken.


  • kaart 6 : de onmiddellijke toekomst.

Dit ligt voor hem. (of haar)  De beïnvloedende kracht die actief wordt en zal merkbaar worden in de nabije toekomst. De significator kijkt naar zijn of haar toekomst.


De kaarten liggen in een kruis en de eerste kaart bedekt de significator. 

De volgende vier kaarten leg je aan de rechter of linker kant van het kruis. 

De ene kaart boven de andere, in een lijn. De significator kijkt naar de richting van de zuil.


  • kaart 7 : huidige positie en attitude. 

Geeft meer uitleg over de significator. Zijn houding t.o.v.  de situatie. Is de significator geen hofkaart, dan geeft de kaart meer uitleg over de situatie zelf.


  • kaart 8 : de omgeving, invloed van buitenaf, mening van anderen. 

De kaart verwijst naar de omgeving en naar hoe de omgeving het probleem of de situatie beïnvloedt. Hoe reageert de omgeving op de vraagsteller of de situatie. De omgeving = de huisgenoten, familie, collega's, buren,... Iedereen die betrokken is met de situatie, behalve de vraagsteller zelf.


  • kaart 9 : hoop en angsten. 

Deze kaart bepaalt de houding van de vraagsteller. Hoe zal de vraagsteller omgaan met het antwoord op de vraag.


  • kaart 10 : finaal resultaat, samenvattend antwoord. 

De beangrijkste kaart. Als de kaart een grote arcana is, dan heeft het antwoord een bijzondere betekenis. Waite noemt het dan 'een vonk uit de hemel die je vanbinnen raakt'.
tarot legpatronen.png
Interpretatie

De positie van de kaart beklemtoont een bepaald aspect van de kaart, het stuurt de uitleg in een bepaalde richting.
De voornaamste bedoeling is om zo een antwoord te krijgen op een vooraf duidelijk omschreven vraag.


Vooraf kies je de significator. De kaart stelt de vraagsteller voor of het onderwerp van de vraag. Je kan dus kiezen voor gelijk welke kaart uit je spel. Ik raad je aan om een hofkaart te kiezen! Voor een man of vrouw boven de 40 jaar een Koning of Koningin onder de 40 jaar een Page of Ridder. Je kan bij je keuze ook rekening houden met het uiterlijk van de persoon en het temperament. Bij het kaartleggen voor iemand anders, kan je de vraagsteller een keuze tussen enkele hofkaarten laten maken.


Bekijk na het leggen van de kaarten, de totale legging. Welke kaarten trekken je aandacht? Welke elementen zijn aanwezig of ontbreken? Zijn er veel grote arcana, veel hofkaarten?

Kaart 10 is ‘het samenvattend antwoord’, bekijk die even, straks zal je de volle betekenis van deze kaart kunnen duiden nadat je de andere kaarten hebt bestudeerd.


De kaarten 1 t.e.m. 6 vormen een dynamisch geheel, duid de kaarten rekening houdend met de onderlinge wisselwerking

Kaart 1 wordt als ‘kern’ omschreven en kaart 2 als ‘obstakel of probleem’. Interpreteer het spanningsveld tussen beide, is er een blokkering aanwezig (?), ondersteunen of versterken ze elkaar, welke kaart is dominant t.o.v. de andere,…
Je hoeft kaart 2 dus niet noodzakelijk negatief te duiden.

Kaart 5 en 6, onmiddellijk verleden en toekomst. Op welke manier beïnvloedt het verleden de toekomst?

Kaart 3 en 4, ideaal en basis. Wat is de basis voor je ideaal/je doelstelling. Is er een goede voedingsbodem aanwezig om je ideaal te bereiken? Heeft kaart 3 een stimulerende of remmende werking op je beoogd doel?

In vergelijking met de eerste 6 kaarten hebben de kaarten 7 t.e.m. 10 meer statische eigenschappen


Kaarten 7 en 8 tonen met welke houding jij en je omgeving de situatie/ het probleem benaderen. Is er eensgezindheid of zijn de meningen verdeeld?

9 is een ‘speciale kaart’, het is de minst concrete kaart van allemaal, het vertelt wel iets over jezelf… Hoe ga jij om met verwachtingen?

Opnieuw kom je terecht bij 10 en als je de moeite heb genomen om aan elke kaart aandacht te besteden, zal je deze kaart op een genuanceerde manier kunnen duiden.


Kom je hofkaarten tegen in deze legging dan stelt dit andere personen voor die op je pad komen en een beslissende invloed hebben op de situatie.

Als de tiende kaart een hofkaart is, kan je een nieuwe kaartlegging doen met deze hofkaart als significator. Zo kom je te weten op welke manier deze persoon de situatie zal beïnvloeden en tot welk resultaat dit zal leiden.